Индивидуална терапия

Индивидуалната психотерапия е доверена връзка на даване и получаване на помощ в поредица от срещи между терапевт и клиент, провеждащи се в защитено пространство. Това е уютно терапевтично студио, където се работи в строга конфиденциалност, съответност, прозрачност и лична отговорност.
 
Tя е процес, предизвикателство и катализатор на промяната и личното развитие. 
Клиентите споделят чувство за лекота и възвърната вяра в ресурсите си понякога и само след една сесия.

Запазване на час

Целта ми е никой от Вас – моите клиентите, да не става зависим от посещенията си при мен.