Груповата псохотерапия е друг мощен инструмент, спомагащ преодолявнето на множество травми и състояния.

 Участието в групова психотерапия дава възможност по-бързо да се усвояват нови знания за себе си, да се пробват нови поведения, да се разглежда пълноценно собствената реалност, по-лесно да се приема света на другия и стъпка по стъпка да се върви към един по-спокоен, по – удовлетворен и щастлив, автентичен  живот.
 В груповите сесии освен безценна обратна връзка на другите участници и водещият терапевт, се създават и дълготрайни, дълбоки приятелства.

Запазване на час

Целта ми е никой от Вас – моите клиентите, да не става зависим от посещенията си при мен.