ЗАЩО деца и юноши бягат все по-често от домовете си?

Днес, 30 ануари 2023 година.
БНТ НОВИНИТЕ “По света и у нас”.

Тема на днешният ни разговор на работното ми място Психологически кът Полет бе:

🆘️ЗАЩО деца и юноши бягат все по-често от домовете си?

❓Кое се явява най-честа причина за действията им?
❗Как да реагират непознати ако ги забележат?
❓Как да процедира семейството в последствие?
И още – вижте по БНТ новините точно в 20.00 часа.
Благодаря на екипа за гостуването.