Sadness

Metanoia (покаяние) е преведено от гръцки не само разкаяние, а и „промяна на ума”, преосмисляне на живота си. Казват, че покаянието започва, когато човек може да отдели греха от себе си, за да го погледне, сякаш отвън, и да поеме отговорност за него .

Първата стъпка към покаяние и промяна на ума – е признаването на греха. Да, аз го направих, съжалявам. И след това? По-нататък – още повече, че аз не искам да. Искам да бъда различен, искам да раста. Отговорност означава осъзнаване. Да престанем да живеем, извличайки вторична полза от  тъжните случки и факти, а да започнем да ги анализираме и да извличмае поуките си. Какво всъщност се случи? Това ли е, което ме подтикна към този акт? Тук мога да разбера нещо за неговия характер. И ако аз знам защо се прави зло, аз ще имам възможност да направя нещо в себе си, за да се промени. И тогава можете да благодаря на Бог и на този, на когото съм обиден, защото разбрах нещо за себе си, за нашите отношения, за отношенията ми с живота. Ние вече не сме навряни в ъгъла, имаме перспективата. След разкаянието  ние имаме ИЗБОР, свободата да решаваме за себе си.

Хронично виновен – това не е дори християнска позиция.  Вижте какво казва Исус за грешниците: „Прощават ти се греховете”, „Стани, иди” . Той не казва – „стой и нека се лее върху теб нескончаемата вина .” Хроничната  вина е нищо. Тя лишава човек от способността да обича. От непрекъсната му грижа за себе си е мъчителното си чувство на вина, на него не му остава време за любов…

Някои казват: „Не мога да си простя.” Но кои са те, че да съдят? Ние имаме един съдия. Дали е Господ, за вярващите, или природната висша сила, всеки решава. Но да изземаме функциите му и да се взимаме за Всевишния е прекалено. Защото ако Бог ни прощава, а ние не си прощаваме  – дали е съвестта но това?

Фразата „Аз не мога да си простя”  често означава – Аз не искам да се разделя с болката си и с изминалите травмиращи преживявания , с ролята си на мъченик. В нея, въпреки греховете си, аз  изглеждам доста положително и колоритно. Но ако започнете да се ровя и анализирам в тях – ще трябва да правя реални промени в живота си! А не, предпочитам да остана в позицията на страдащия. Това е най-малкото, познато и разбираемо. И поуката носи дивиденти под формата на съчувствие и възхищение на другите. „

Как да си помогнете с чувството за вина?

  1. Ако сте виновен пред конкретен човек, помолете за прошка.

Трудностите започват още на този етап. Не на всеки е лесно да поиска прошка. Не всички са в състояние да простят. Ако вината е вклинена в отношенията между хората, тя се превръща в инструмент на манипулация. „Ти ме обвиняваш, а след това ми дължиш” – в такова положение може да се нарани. Да, и насилникът от миналото, за да изкупи вината си, се превръща в почти роб, още преди някой да е го е поробил и обвинил е готов да понесе накзаниет.  Празнувайте подобно настроение и не забравяйте за самочувствие – и други техни права

Но каквато и да е вината –тя не бива да е повод за унижение и използването на един човек от друг.

Здравите връзки се формират на база честни, отворени отношения, изградени с взаимна любов и уважение, а не робска зависимостта от един на друг, и постоянни изисквания за прошка.

  1. Имайте си наум покаяние и изповед.
  2. Избягвайте прекалено големите изисквания към себе си. Определете си реалистична цел
  3. Признайте и приемете своите слабости. Да, има моменти, които ние не сме идеални.

Често срещам майка, разкъсващи се между работата и дома. Те постоянно се обвиняват, че от умора, есто са нетърпеливи и раздразнителни с децата си. Но така е малко вероятно да се промени нещо. Истината е, че в тази ситуация, те не трябва насила да се държат по различен начин. Така че, вместо безсмислени самокритика и самосъжаление по-добре се помисли за това, което може да променят в живота си.

Осъзнаването на собствената им слабост и несъвършенство – не са причина да попаднат в нов капан от чувство за вина. Точно сега, с признанието и приемането на предизвикателството, могат да започнат да се справят с него.

6.  Помолете за помощ. Необходимо е да има определен духовен ресурс, за да погледне честно в моите чувства и мотиви за действията си. Този ресурс не е винаги на разположение. Потърсете помощ от тези, които са готови да ви изслушат и са съпричастни с вас, без да са осъдителни и морализаторски настроени.