БНР, едно мое участие по темата за смяната на часа и как се отразява тя на психиката ни

http://bnr.bg/sofia/post/101035936/ne-smanata-na-vremeto-a-goreshtoto-vreme-e-pagubno-za-psihikata?fbclid=IwAR0n4g4R1b_mFxz519Vh53yiEX7LdW5_IeTlAoAANQygaLtH35mhLOXD3Xg