Стрес и проблеми на личността

Свързани със стрес състояния

Тук спадат състояния, дължащи се на стресови събития, които в пречат на социалното функциониране и се придружават от прояви като колебания в настроението, потиснатост, тревожност, чувство за невъзможност за справяне със ситуацията, нарушен сън. От значение са и особеностите на личността. Най-честите стресогенни фактори са: проблеми в работата, загуба на работа,неуспехи, раздяла, развод, смърт на близки; конфликти, криза на средната възраст, тежки инциденти, тежки заболявания, др.

Стресовите симтоми, преживяванията, изброени по-горе се повлияват най-добре от психотерапевтични методи.

Проблеми на личността

Тук са личностни проблеми от типа на затруднено общуването, ниско самочувствие, неадекватна самооценка, проблеми с гнева, междуличностни конфликти, др. Основна роля за възникване на тези трудности играят особеностите на личността – неадаптивни нагласи и концепции, несъзнавани страхове, неадекватни стратегии за справяне със стресови ситуации и други. Ако е нарушена структурата на личността и поведението, става дума за личностови разстройства. Основен метод за повлияване и подобрение е психотерапията.