Кой ходи на психолог? Кога?

Преди всичко  искам да подчертая ,че психологът работи с психично здрави хора! И не само!...

Кой ходи на психолог? Кога?
Стрес и проблеми на личността

Свързани със стрес състояния Тук спадат състояния, дължащи се на стресови събития, които в пречат...

Стрес и проблеми на личността
Посттравматично стресово разстройство

Посттравматичното разстройство възниква като лседствие от сериозно стресово събитие. Често то е заплаха за живота...

Посттравматично стресово разстройство