В ЕДИН ВАГОН

В един вагон, в едно купе

Двама пътници

Под едно небе

Пакет бисквити

Разговор, усмивки,

Ами сега – накъде?

Изпусната гара

Отложена среща

Задържан дъх

Атмосфера гореща.

 

Поглед

Желание

Угасена светлина

Откъснати въздишки

Много, не една

Преплетени тела

Изгубени за малко във нощта

 

Локомотив и свирка.

 

В гърлото буца

Музика надалеч скрибуца

Споделен миг

Запечатана вечност

Болезнен вик

Без глас

Само кондуктора помни

За нас.

 

Pollini

21.01.2018