Златина

Работиш със сърце. Осъзнах, че искам сама да се унищожа, поради отказа си да порастна и да поема отговорност. Научих се да се харесвам. Доверявам ти се и поради личния  ти пример и начина, по който си се справила с твоите битки.  Благодаря