ЩАСТИЕ

Цял живот те търся. Къдe си? Какво си? Кой си? Дете ли си? Мечта ли...

ЩАСТИЕ