ЧОВЕК СЪМ

На човечиците чувства са присъщи Човеците често Чувстваме се вездесъщи А вътре – в организма...

ЧОВЕК СЪМ