Да съм Аз

Нека ти разкажа Какво е да съм аз Това е да си бял стих Неистов...

Да съм Аз