Празна длан

Една жена на ръба на клавиша, откъсната алена роза, гледаш я красива,  ала не диша,...

Празна длан