Полет на Душа

Полетът на душата е светъл и висок Полетът на душата- досущ вселенски скок Той е...

Полет на Душа