Пиано

    Пила съм жадно черни клавиши и съм свирила на бял облак! Реалностите са...

Пиано