ОБЕЩАНИЕ

Ти ми обеща, обещаваше ми всичко, aз не бях за теб по мярка Ти искаше...

ОБЕЩАНИЕ