Маски

Тя имаше небесно синя душа Същата имаше и той. Той държеше своята скрита. Същото правеше...

Маски