Ще ми подариш залеза

Ще ми подариш залеза Защото знаеш, че от изгреви съм уморена Ще ми посветиш на...

Ще ми подариш залеза