Листопад

Падат листата, Есента не боли, не е причина тя  за събудените влажни тъги. Нито дъжда...

Листопад