Изневери на паметта

Не можеш, синко, да си сам на света, тъй равнодушно пустеещ, с изпепелено сърце, по...

Изневери на паметта