МЪРТВИ ДУШИ

Мисъл ли си Да те измисля Залък ли си Да те изям   Чужда ли...

МЪРТВИ ДУШИ