СТЕНА

Изплакана Душа, прикована на една стена. В далечината гъгне звънче на овца. Преминават светлосенки. Лица....

СТЕНА