ОРИСИЯ

  Орисвам те…. да ми се случиш, да те позная… да ти се дам.  ...

ОРИСИЯ