Любов не по правилата

Живяла нявга, в тишина, Съвършена и красива – свещта. Чакала си с любопитство, реда Да...

Любов не по правилата