БЛУДНИЦА

  Блудница съм За страст будна съм, за пример не ме бива. Не съм съвършена…твърде...

БЛУДНИЦА