ВИК

  Сподавен вик Седи като буца Гърлото ми стиска Да излезе не иска   Излива...

ВИК