ЗАПЕТАЯ ПРЕДИ КРАЯ

И ето решено е Дошъл е края. На илюзията края, на лудостта, на фалшивата омая...

ЗАПЕТАЯ ПРЕДИ КРАЯ