Време за обичане

В забързания бяг на дните ни По ръба на ризите, по нозете, Все…не остава… време...

Време за обичане