Усещане за Вечност

Неполучено писмо Задържана въздишка Неизказан стих Преглътнат вопъл   Вечност ли е или Миг Твоят...

Усещане за Вечност