Себе си извън теб

Себе си опознавам, в косите на ноща поглед дълбок закопавам, в дебрите на вътрешни пластове...

Себе си извън теб