Генерализирано тревожно разстройство

Генерализираното тревожно разстройство, както и паническото разстройство е това, което преди се е наричало страхова...

Генерализирано тревожно разстройство