Помилвай ни, Живот

  Един ден ще се завърнеш Уморен. Ще искаш само да ме прегърнеш. Смирен. Милост!...

Помилвай ни, Живот