Посттравматично стресово разстройство

Посттравматичното разстройство възниква като лседствие от сериозно стресово събитие. Често то е заплаха за живота...

Посттравматично стресово разстройство