Навик, стих

  Навик имам лош, Не един, не два. В зверовете все да търся красота, вечност...

Навик, стих