Ключ към себе си

Казвам ти: не се предавай! Последният ключ от връзката ще бъде твоят. Всякакви съмнения обуздавай…...

Ключ към себе си