Изболял живот

Ако животът е гола ливада, то приеми, че трябва той да се изстрада, да преболиш...

Изболял живот