Жив Живот

Плаче ми се тихо, жално, като дете. Плаче ми се безнадежно, неутешимо. Глухо… Като есенните...

Жив Живот