НА ДЕЦАТА МИ

Ето ви две, пред мен стоите Несусетно изнизаха се дните Пораснахте и още ще растете...

НА ДЕЦАТА МИ