КРЪВ И ЗАЛЕЗ

  Сърцето ти кърви, момиче. Напоително вали. Към залеза вървиш, момиче. ЗабрАви отдавна да обичаш....

КРЪВ И ЗАЛЕЗ