Дали?

Не ме измивай с жадни очи Нежност в рими ми изсвири, струните на страховете ми...

Дали?