Вътре

Вътре дълбоко. Вътре във всичко има душа малка ядка нежна, девствена луна.   А отвън...

Вътре