Все повече към теб

  Душата ти се вля във пощенската ми кутия писмо ли беше,  стих сакат… Орисия...

Все повече към теб