Восъчни стенания

Восък бях в ръцете ти Свещ, разтичаща се по нозете ти. Пламъка на първородния грях...

Восъчни стенания