За белезите от физическото малтретиране върху децата

Така изглежда битото дете и като възрастен:

– Увредено чувство за лична ценност
– Ниска себеоценка и тревожност;
– Лоши контакти с околните 
– Социално изолирани, оттеглени, уплашени;
– Подозрителни, недоверчиви
– Липса на собствени граници
– Неглижиране на тялото си
– Бягство от реалността под най-различни форми
– Емоционалните или поведенчески проблеми са обичайни. Те варират от „прекалено перфектно” поведение до депресия или необясним гняв и бунтарство.
С напредване на годините се проявяват все по-сериозни физически и психологически проблеми.
Независимо дали това дете живее у вас,в тялото ви на порастнал възрастен, или сте свидетел на насилие извън дома ви, помогнете му.