Между Живота и Смъртта

Между Живота и Смъртта, настанил си царствено да властва страха. Страхувайки се сами да не...

Между Живота и Смъртта
Аз и Ти

Сънувах те в изнежената нощ, изгаснала звездичка. Измамната ти диря в тъмнината – и тя...

Аз и Ти
Рани

Незнам стиха дали е изцеление, ранните рани дали ще излекува, глождещото съмнение, че някой ума...

Рани
Изневери на паметта

Не можеш, синко, да си сам на света, тъй равнодушно пустеещ, с изпепелено сърце, по...

Изневери на паметта
Празна длан

Една жена на ръба на клавиша, откъсната алена роза, гледаш я красива,  ала не диша,...

Празна длан
Вътре

Вътре дълбоко. Вътре във всичко има душа малка ядка нежна, девствена луна.   А отвън...

Вътре