ПАЗЕТЕ СИЛНИТЕ ХОРА

  Силните хора са много по-беззащитни от слабите. По време на урана гъвкавия клон се...

ПАЗЕТЕ СИЛНИТЕ ХОРА
Прегръщай

    Просто замълчи. Не говори. Готови фрази Спести Не се измъквай с дежурната фалшива...

Прегръщай
ОБЛАК

Ще сложа бялата си риза, тихомълком, без да обадя никому, от този свят ще се...

ОБЛАК
СРЕЩА

  С теб на голо искам да се срещна, с душата ти да поговоря, докато...

СРЕЩА
СИЛНИТЕ

Силните имат най-ярката усмивка. Силните често са тихи. Силните болката не окриляват. Зло и обида...

СИЛНИТЕ