Човеци, избори, поведения и последствия

Често се случва заобикалящите ни хора да искат нещо от нас против волята ни.

По принцип, това е неприятно за нас и започваме да търсим начини да излезем от тази ситуация. Има различни начини, но най-често ние търсим компромис, проявяваме агресия или избираме пасивното поведение.

Ако човек се държи основно пасивно, в различни ситуации, не се опитва да изрази желанията и предпочитанията си, то той почти винаги не може да противостои на изискванията на другите.

Лесно е да се влияе на такива хора, лесно е да ги подчиниш. Пасивният човек не е уверен в себе си, страда от факта, че способностите му са подценявани. Често това състояние става причина за чувство на цялостен провал, рухнало вътрешното самосъзнание, което оставя своя отпечатък върху всичките му дейности.

Човек, който се държи агресивно с другите, обикновено се стреми да постигне желаното за сметка на другите.

Този тип човек няма граници в делата, на които е готов за собствена облага.  Той пренебрегва правата и желанията на другите, често причинявайки им морални щети. Околните хора спират да му се доверяват, настройват се срещу, като същевременно проявяват идентично отношение към агресора.

Агресивният  човек може да постигне единствено краткосрочен успех, който, обаче, неминуемо ще доведе до много негативни последици за него.

Само човек, който е в състояние да постигне компромис, е в състояние напълно да контролира ситуацията около себе си.

Този тип се отличава от останалите със способността си да третира положително  хората, имайки ясна и обективна оценка на самия себе си. Такъв човек се държи спокойно, уверено, говори кратко и ясно. Той не се страхува от измами и трикове, тъй като веднага ги разчита и е в състояние да ги стопира навреме. За него е лесно да намери общ език с другите и да се адаптира във всяка ситуация. Разбира се, и той не е застрахован да стане жертва на манипулации, да попадне в мрежите на низки хора, на такива  с личностови разстройства, които са факири по дестабилизиране на усещането ви за Себе си.

Разликата е, че дори и да бъде подведен, да се изгуби временно, той ще разгледа мъдро случката като урок и ще извлече най-доброто от нея, за да развие Себе си още по-добре. Няма да пропусне да поеме своята отговорност на позволил да бъде въвлечен, ограбен и с насилени лични граници.

Поставих темата, за да напомня, че нашият живот е постоянна борба за място под слънцето, отстояване на правата ни в този свят. Истинския смелият човек не се страхува от трудностите. Наясно е, че само справяйки се с всички препятствия, той е в състояние да повярва в себе си, във възможностите. Да носи отговорност и да стои гордо зад името си.

Полина Василева,

консултиращ психолог и автор

Очаквай част втора, с мои размисли и страсти, подкрепени от психологически факти около формирането на личността у човека.