Усещане за Вечност

Неполучено писмо

Задържана въздишка

Неизказан стих

Преглътнат вопъл

 

Вечност ли е или Миг

Твоят вик?

И моята Мечта

Изпуснати  в забрава

В бързата река

 

Имаш ли време?

Да се преродим ли чакаме

Или страх е това

Да докоснем душите си

Разплакани..

 

Pollini, психолог и драскач по пътя си