Стъпки в огъня

Всяка стъпка в огъня си струва.
Всяко жигосване постепенно превръща страховете ти във прах.
Днес е време да рискуваш!
Стига, сякаш твърде дълго

мълча.

Пясъка под нозете си празнувай!

Осмисля ли те миналото?
Дисагите и бремето…
Медал не ще получиш –
за лиричен герой недополучил…
Затвори вратата, с две резета.

Заключи.

От миналото обаждания не приемай…
Илюзии – даже като подарък – не вземай!

Събуди природата си вълча.
Прави със вятъра любов …
За щастие надай зов!

От звездите нарисувай поема…
Яхни бял облак,
рязък завой направи.

Същността си дива –
събуди…
Липсва ли ти? Пусни го миналото!
Тежи…

Polina Vasileva
Pollini

На снимката: Аз – Полина, март 2018 година, импровизиран танц в пустинята.