Специфични фобии

Специфичните фобии са тревожни състояния, при които основна проява е нездравия страх при среща с човек или ситуация, които реално не са опасни. Хората, преживяващи дадена фобия са наясно, че страхът им е неоснователен и прекален, но не могат да го преодолеят. При среща с човека или ситуацията те преживяват страх под формата на паническа атака, придружена от характерните телесни симптоми: сковаващ страх, прималяване, сърцебиене, стягане в корема и гърлото, усещане за настъпваща смърт, подкосяване на краката.  Отдалечаването от „човека заплаха“ или излизането от притеснителната ситуацията водят до бързо утихване на страховата реакция.

Фобиите са тревожни състояния, на които се обръща внимание чак когато се наложи сблъсък с фобийния обект или ситуация. Поради опитите за избягване и нездравото поведение, това води до разстройване на социалното функциониране.

Налични са много специфични фобии, но най-честите са свързани с животни, насекоми, тъмнина, летене, затворени пространства, височина и др.

Специфичните фобии се повлияват много добре от психотерапия.